Ziyaret Frekansının Düşüklüğü Nedeniyle Fesih

  Genel

Firmanın gerçekleştirilebilir bir hedef olarak verdiği ziyaret frekans hedefinin altında kalmak işe iade davasının kaybedilmesine neden olabilir. Bu işini uyarılara rağmen eksik olarak yerine getirmek anlamına geleceği için firmanın feshi geçerli kabul edilir. Daha önceki yıllarda başarılı olmak, tıbbi mümessilin son dönemdeki bu yetersizliğini geçerli fesih nedeni olmaktan çıkaramaz. Fırsat vermeyin.

Avukat Ahmet Can
Can Hukuk Bürosu