Zamanaşımına Uğramış Vergi Borcu İçin Haciz Yapılamaz.

  Genel

6183 sayılı Kanunun 102. maddesinde, tahsil zamanaşımı süresi, para cezaları ile ilgili özel kanunlarla öngörülenler saklı tutularak, beş yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre, kamu alacağının vadesinin rastladığı takvim yılını izleyen takvim yılı başından başlar, beşinci yılın sonunda nihayete erer.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58. maddesinde, kendisine ödeme emri tebliğ olunan kişinin, açacağı idari davada, alacağın zamanaşımına uğradığı iddiasında bulunabileceği öngörülmüştür. 

Tahsil zamanaşımına uğrayan vergi alacağı tahsil edilebilirliğini yitirir. Bu tür borç için, ödeme emri düzenlenemez.

Vergi alacağının tahsil zamanaşımına uğraması, sürenin dolumundan önce var olan ödeme emrinin düzenleme sebebini ortadan kaldırır. Zamanaşımı süresinin bitimi ile birlikte, ödeme emri düzenleyebilmek için hukuken geçerli bir sebep de kalmaz. Bu nedenle, tahsil zamanaşımı süresi dolduktan sonra düzenlenen ödeme emri, hukuka aykırı olan ve iptali gereken bir idari işlemdir. 

Av.Ahmet Can 

İletişim Bilgilerimiz : 

Tel : 0 532 409 18 85 

Mail : ahmetcan@ahmetcan.av.tr 

Form : Üzerine Tıklayınız 

İletişime geçmek için 0 532 409 18 85 no’lu telefondan arayabilir, ahmetcan@ahmetcan.av.tr adresine mail gönderebilir ya da bu formu doldurarak telefon numaranızı bırakabilirsiniz. 
Hukuki gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize kaydolabilirsiniz.