Zam Yapılmaması Nedeniyle Kıdem Tazminatı

  Genel

Emsal bir mahkeme kararında, işçinin maaşına bir yıl % 2 zam yapılmış aynı performanstaki diğer çalışanlara % 20 civarında zam yapılmış, bir sonraki yıl da % 3 zam yapılmış yine diğer aynı performanstaki diğer çalışanları % 15 civarında zam yapılmıştır. Yapılan tespitte, performans değerlendirme formları incelenmiş, çalışan işçinin aylara göre 50 üzerinden hesaplanan başarı puanının 40’ın altına düşmediği 100 üzerinden hesaplanan başarı puanının 85’in altına düşmediği 100 üzerinden hesaplanan başarı yüzdesinin de 80’nin altına düşmediği, diğer çalışanlarla başarı puanı ve başarı yüzdesi oranları bakımından dikkate değer büyük farklar olmadığı, birçok ayda diğer çalışanlar ile birlikte aynı ve birbirine yakın başarı puanı ve başarı yüzdesi değerlendirilmesi yapıldığı tespit edilmiştir. Mahkeme de, işverenin eşit davranma ilkesin aykırı uygulama yapılarak ücretine düşük oranda zam yapıldığı işçinin işyerinden bu şekilde ayrılmaya zorlandığı gerekçesiyle kıdem tazminatının ödenmesine karar vermiştir

ÖZET: İşveren eşit davranma ilkesine aykırı uygulama yaparak, aynı performanstaki diğer çalışanlara göre, daha düşük zam yapıyorsa ya da hiç zam yapmıyorsa, bu şekilde davranışı ile işçiyi işyerinden ayrılmaya zorlamaktadır. Böylesi bir durumda çalışan haklı sebeple iş sözleşmesini feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanır.

Avukat Ahmet Can
Can Hukuk Bürosu