Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi • Can Hukuk Bürosu

Yurt dışında çalışmaya gidecek işçilerin, yurt dışına götüren kişi ya da firmaların Yurtdışı Müteahhitlik Belgesinin olup olmadığını araştırmaları, sonradan ortaya çıkacak yurt dışı işçilik alacaklarının tahsili ve ödenmesi açısından önem taşımaktadır. 

Zira, ülkemizi yurtdışında temsil edebilecek nitelikteki müteahhitlik firmalarının oluşmasını sağlamak ve çalışmalarını kolaylaştırmak üzere yurtdışında; inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi hizmetleri yapacak gerçek kişi ve firmaların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi veya yerine geçen Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi alması zorunludur. 

Söz konusu belge başvuruları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesinde teşkil edilen ve faaliyet gösteren Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Komisyonuna yapılır.  Bu komisyon, gerçek kişi ve firmaların yurt içinde ve yurt dışında bitirdikleri işlerin tamamını inceler ve başvuran şahıs ve firmalara Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi veya yerine geçen Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi verilip verilemeyeceğini veya verilmiş olanların da iptal edilmesini karara bağlar. 

Bakanlık yetkililerince, Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi veya yerine geçen Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi talebinde bulunan veya belge alan gerçek kişi ve firmaların yurtiçinde ve yurtdışında üstlenmiş olduğu taahhütleri ile ilgili belgeler üzerinde ihtiyaç duyulduğunda mahallinde inceleme ve denetlemede bulunulur.

Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi verildiği tarihten itibaren (3) yıl süre ile geçerlidir. 

Yapı, tesis, bakım, onarım işleri için 40 milyon ABD Dolarının altında kalan firmalara, Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi verilmez.

Sınaî ve teknolojik imalât, tesisat ve montaj işleri için 15 milyon ABD Dolarının altında kalan firmalara, Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi verilmez.

İşletme, yönetim, bakım ve idame işleri için 5 milyon ABD Dolarının altında kalan firmalara, Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi verilmez.

Proje, mühendislik, müşavirlik işleri için, taban miktarı sınırı aranmaz.

Yurtdışında iş tecrübesi olmayan gerçek kişi ve firmalara verilecek Yurtdışı Müteahhitlik Belgesinin tutarı yapı, tesis, bakım, onarım işleri, sınaî ve teknolojik imalât, tesisat ve montaj işleri için 200 milyon ABD Dolarından fazla olamaz.

Yapı, tesis, bakım, onarım işleri, Sınaî ve teknolojik imalât, tesisat ve montaj işleri, İşletme, yönetim, bakım ve idame işleri için, belge miktarı 500 milyon ABD Dolarını geçen firmalara sınırsız (Limitsiz) Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi düzenlenir.

Proje, mühendislik, müşavirlik işleri  için belge tutarına bakılmaksızın sınırsız Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi verilir.

Bu nedenle, Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi olmayan gerçek kişi ya da firmalara karşı tedbirli davranmak yurt dışına gidecek işçilerin faydasına olacaktır. 

Kaynak: Yapı, Tesis Ve Onarım İşleri̇ İhalelerine Katılma Yönetmeliği ve Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Tebliği (Tebliğ No:Tau/2007-001)