Yurt Dışına Giden İşçinin Aldatıldığında İş Sözleşmesini İptali Hakkı  • Can Hukuk Bürosu

Yurt Dışına Giden İşçinin Aldatıldığında İş Sözleşmesini İptali Hakkı 

Yurt Dışına Giden İşçinin Aldatıldığında İş Sözleşmesini İptali Hakkı 

 

Yurtdışında çalışan işçi maaşları yurt içinde çalışan işçi maaşlarına göre daha yüksek olduğu bir gerçektir. Ancak, yurtdışı hizmet sözleşmelerinde yazılı ücretin çoğu zaman gerçeği yansıtmadığı da bilinmektedir.

 

Çoğu zaman yurt içinde işçi ararken işverenler vaad ettiklerini yurt dışına işçiyi götürdükten sonra yerine getirmediği görülmektedir. Bu durum en çok ödenecek mesai ücreti, kalacak yerin sağlık şartları, mesai sürelerinin uzunluğunda kendini göstermektedir. 

 

Türkiye’de iş sözleşmesinin imzalanması sırasında iradeyi sakatlayan hâllerin ortaya çıkması durumunda iş sözleşmesinin iptali mümkündür.  (“BİREYSEL İŞ HUKUKU II – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE ….” http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/kok/birishukukuau256.pdf. Erişim tarihi: 6 Tem. 2021.) 

 

Aldatma sebebiyle sözleşme yapan işçi, aldatmayı öğrendiği andan başlayarak bir yıl içinde sözleşme ile bağlı olmadığını bildirmezse, sözleşmeyi onamış sayılır (TBK.39/1). 

 

Aşırı yararlanma hâlinde de zarar gören bu hakkını, düşüncesizlik veya deneyimsizliğini öğrendiği; zor durumda kalmada ise, bu durumun ortadan kalktığı tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde sözleşmenin kurulduğu tarihten başlayarak beş yıl içinde kullanabilir (TBK.28/2). 

 

Yurt dışı iş sözleşmesinin iptali hâlinde, sözleşme baştan beri geçersiz hâle gelir. Ancak iş sözleşmesinin iptali hâlinde iş sözleşmesi, iş ilişkisi ortadan kaldırılıncaya kadar, geçerli bir iş sözleşmesinin bütün hüküm ve sonuçlarını doğurur (TBK.394/3). 

 

İş sözleşmesinin iptali, İş Kanununda düzenlenmemiştir, ancak İş Kanununda belirtilen fesih şartları varsa, iş sözleşmesi işçi tarafından fesih ile sona erebilir. Dolayısıyla, iptal nedenlerinin iş sözleşmesinin feshi açısından da haklı sebep teşkil ettiği hâllerde, iptale ilişkin değil feshe ilişkin hükümler uygulama alanı bulur. 

 

Buna göre işçi isterse, İş Kanunun 24. maddesinin II. a maddesine dayanarak iş sözleşmesini haklı sebeple feshedebilir. Bu maddeye göre  “İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa….işçi iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir.” 

 

İşçinin derhal fesih hakkını kullanma süresi işçinin bu durumu öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz.