Ücretin Ödenmemesi • Can Hukuk Bürosu

Ücretin Ödenmemesi

İşçinin emeğinin karşılığı olan ücret işçi için en önemli hak, işveren için en temel borçtur. 

 

Ücretin en geç ayda bir ödenmesi zorunludur. 

 

Her ne kadar işçinin ücretinin memurlar gibi ayın başında peşin ödenmesi zorunlu olmasa da, işçinin ücreti bir ay çalışıldıktan sonra ödenmek zorundadır. 

 

Ücreti ödenmeyen işçi bu ücretini işverenden dava ya da icra takibi gibi yasal yollardan talep edebilir. Ücretin ödenmediğinden söz edebilmek için işçinin kanun ya da sözleşme ile belirlenen ücret ödenme döneminin gelmiş olması ve işçinin bu ücrete hak kazanmış olması gerekir.

 

Ücreti ödenmeyen işçi, ücreti ödeninceye kadar iş görme edimini yerine getirmekten kaçınabilir. 

 

Ücreti ödenmeyen işçi, haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshedebilir. 

 

Ücreti hiç ödenmeyen işçi, haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshedebilir. 

 

Ücreti eksik ödenen işçi, haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshedebilir. 

 

Ücretinin bir kısmı ödenen, bir kısmı ödenmeyen işçi, haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshedebilir. 

 

Ücreti kanun veya sözleşme hükümlerine göre ödenmeyen işçi, haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshedebilir. 

 

İşçinin ücretinin işverenin içine düştüğü ödeme güçlüğü nedeniyle ödenmemiş olması,  işçinin haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshetme hakkını ortadan kaldırmaz. 

 

Sigorta primlerinin hiç yatırılmaması halinde,  işçi, haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshedebilir. 

 

Sigorta primlerinin eksik yatırılması halinde,  işçi, haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshedebilir. 

 

Sigorta primlerinin düşük ücretten yatırılması halinde,  işçi, haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshedebilir. 

 

İkramiyesi ödenmeyen işçi, haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshedebilir. İkramiyenin ödenmediğinden söz edebilmek için işçinin kanun ya da sözleşme ile belirlenen ikramiye ödenme döneminin gelmiş olması ve işçinin bu ikramiyeye hak kazanmış olması gerekir.

 

Primi ödenmeyen işçi, haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshedebilir. Primin ödenmediğinden söz edebilmek için işçinin kanun ya da sözleşme ile belirlenen prim ödenme döneminin gelmiş olması ve işçinin bu prime hak kazanmış olması gerekir.

 

Yakacak yardımı ödenmeyen işçi, haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshedebilir. Yakacak yardımının ödenmediğinden söz edebilmek için işçinin kanun ya da sözleşme ile belirlenen yakacak yardımı ödenme döneminin gelmiş olması ve işçinin bu yakacak yardımına hak kazanmış olması gerekir.

 

Giyecek yardımı ve giyecek çeki ödenmeyen işçi, haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshedebilir. Giyecek yardımı ve giyecek çekinin ödenmediğinden söz edebilmek için işçinin kanun ya da sözleşme ile belirlenen giyecek yardımı ve giyecek çeki ödenme döneminin gelmiş olması ve işçinin bu giyecek yardımı ve giyecek çekine hak kazanmış olması gerekir.

 

Fazla mesai ücreti ödenmeyen işçi, haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshedebilir. Fazla mesai ücretinin ödenmediğinden söz edebilmek için işçinin kanun ya da sözleşme ile belirlenen fazla mesai ücreti ödenme döneminin gelmiş olması ve işçinin bu fazla mesai ücretine hak kazanmış olması gerekir.

 

Hafta tatili ücreti ödenmeyen işçi, haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshedebilir. Hafta tatili ücretinin ödenmediğinden söz edebilmek için işçinin kanun ya da sözleşme ile belirlenen Hafta tatili ücreti ödenme döneminin gelmiş olması ve işçinin bu fazla Hafta tatili ücretine hak kazanmış olması gerekir.

 

Genel tatil ücreti ödenmeyen işçi, haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshedebilir. Genel tatil ücretinin ödenmediğinden söz edebilmek için işçinin kanun ya da sözleşme ile belirlenen genel tatil ücreti ödenme döneminin gelmiş olması ve işçinin bu genel tatil ücretine hak kazanmış olması gerekir.