Archives : Nisan-2021

İstinaf Mahkemesi Yurtdışı İşçilik Alacakları Davaları Şahit Beyanları İçin Önemli Bir Karar Verdi: Bilgi Ve Belge Sunmayan İşverene Dava Açmış Olan Şahitlerin İfadelerine İtibar Edilmelidir. Yeni GelişmeAnkara BAM, 7. HD., E. 2017/3183 K. 2018/983 T. 17.4.2018 (İstinaf Mahkemesi) kararında “Kural olarak husumetli tanık anlatımına göre davacı talebinin kabulüne karar verilemeyeceği yönünde Yargıtay kararları mevcuttur. Ancak ..

Read more