Tag : Yurtdışında Çalışan İşçinin Döviz Üzerinden Kıdem Tazminatı

Yurt dışında çalışan işçinin alacaklarının ispatı için; 

işçinin  tanıkları dinlenmeli, 
yurt dışındaki işverene  ait işyerlerinde işçinin tanıklarla birlikte hangi ülkede hangi tarihlerde çalıştığı tespit edilmeli, 
çalışılan ülke bakımından işçinin çalışma saatleri tespit edilmeli, 
vardiyalı çalışma yapılıp yapılmadığı tespit edilmeli, 
 ara dinleme sürelerinin hangi saatler arasında olduğu tespit edilmeli, 
tatil günleri tespit edilmeli, 

bu tespitlerden sonra varsa alacaklar hesaplanma..

Read more

Yurt dışında çalışan işçinin kıdem ve ihbar tazminatı hesabına yemek ve barınma bedeli dahil midir?    Kural olarak ücretin miktarı ve ekleri gibi konularda ispat yükü işçidedir.    Kıdem ve ihbar tazminatına esas alınacak olan ücretin tespitinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ..

Read more

İşyerinde yüksek ücret alarak görev yapan üst düzey yöneticiye işveren tarafından fazla çalışma yapması yönünde açık bir talimat verilmemişse, görevinin gereği gibi yerine getirilmesi noktasında kendisinin belirlediği çalışma saatleri sebebiyle fazla çalışma ücreti talep..

Read more

Türk vatandaşı olan işçinin yurt dışına gönderilmesinde gönderen kişi veya şirketin sorumluluğu   Türk vatandaşı olan işçinin yurt dışına gönderilmesinde gönderen kişi ya da şirketin yurt dışındaki yabancı şirket ile organik bağı ispatlandığında, Türk İş Hukuku uygulanır ve organik bağ içinde olan Türkiye’de kişi veya kişiler işçinin işvereni kabul edilerek sorumlu tutulur.    Bunun ispatı ..

Read more

Yurt dışında çalışan işçinin kıdem süresinin tespiti    İşçinin yurt dışında çalıştığı süre boyunca işçiyi yurt dışına götüren şirketlerle aralarında yapılan sözleşmeler Türkiye İş Kurumundan istenir.    İşçinin çalıştığı şirketlerden işçi ile aralarındaki iş sözleşmeleri ve şahsi iş yeri dosyası getirtilir.    Yurda çıkış ve giriş kayıtları emniyetten istenir. Pasaport kayıtları getirtilir.    İşçinin bildirdiği ..

Read more

İşverene ait bir ya da birkaç işyerinde belli bir süre çalışmış bir işçinin, işini kaybetmesi halinde, işinde yıpranması, yeni bir iş edinmede karşılaşacağı güçlükler ve işyerine sağladığı katkı göz önüne alınarak, geçmiş hizmetlerine karşılık işveren tarafından işçiye kanuni esaslar dahilinde verilen toplu paraya “kıdem tazminatı” deni..

Read more