Etiket: Yurtdışında Çalışan İşçinin Döviz Üzerinden Kıdem Tazminatı

Yurt dışında çalışan işçinin açtığı alacak davasında tanıkların usulüne uygun şekilde dinlenilerek, işverene  ait işyerlerinde işçinin tanıklarla birlikte hangi ülkede hangi tarihlerde çalıştığı, çalışılan ülke bakımından işçinin çalışma saatleri, vardiyalı çalışma yapılıp yapılmadığı, ara dinleme sürelerinin hangi saatler arasında olduğu ile tatil günlerinin duraksamaya yer vermeyecek şekilde tespit edilmesi gerekir. 

Yurt dışında çalışan işçinin açtığı alacak davasında tanıkların usulüne uygun şekilde dinlenilerek, işverene  ait işyerlerinde işçinin tanıklarla birlikte hangi ülkede hangi tarihlerde çalıştığı, çalışılan ülke bakımından işçinin çalışma saatleri, vardiyalı çalışma yapılıp yapılmadığı, ara dinleme sürelerinin hangi saatler arasında olduğu ile tatil günlerinin duraksamaya yer vermeyecek şekilde tespit edilmesi gerekir. 

Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında Kıdem Tazminatının Hesaplanma Yöntemi

Fesih tarihi itibarıyla kıdem tazminatı tavanının kontrolü bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihteki Türk Lirası üzerinden bir yıllık tutar belirlenmeli, tavanı aşması durumunda tavan üzerinden hesaplama yapılarak yeniden aynı kur hesabıyla yabancı paraya dönüşümü sağlanmalıdır.