Yurtdışı İşçi Ödemeleri arşivleri • Can Hukuk Bürosu

Etiket: Yurtdışı İşçi Ödemeleri

Yurt dışı işçi tazminat ve alacakları

Türk İşçilerinin Yurt Dışında İstihdamında İşçiye Yapılan Ödemeler

Türk İşçilerinin Yurt Dışında İstihdamında İşçiye Yapılan Ödemeler

Türk İşçilerinin Yurt Dışında İstihdamında İşçiye Yapılan Ödemeler

Dolar Üzerinden Kıdem Tazminatı Hesaplama-Av. Ahmet Can

Dolar Üzerinden Kıdem Tazminatı Hesaplama

Özet: Kıdem tazminatında tavanı kamu düzenini ilgilendirmekte ise de, kıdem tazminatının Türk Parasıyla ödenmesi gerektiği yönünde bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Yabancı para üzerinden ücret alan işçiler yönünden talep olması halinde kıdem tazminatının yabancı para cinsinden hesaplanmasına yasal bir engel yoktur. Fesih tarihi itibarıyla kıdem tazminatı tavanının kontrolü bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihteki Türk Lirası üzerinden bir yıllık tutar belirlenmeli, tavanı aşması durumunda tavan üzerinden hesaplama yapılarak yeniden aynı kur hesabıyla yabancı paraya dönüşümü sağlanmalıdır. 

Bu konuda daha detaylı yazımızı https://www.ahmetcan.av.tr/yurt-disi-iscilik-alacaklarinda-kidem-tazminatinin-hesaplanma-yontemi/  yazımızda yazmıştım.

Dava: Davacı, davalı iş yerinde formen olarak çalıştığını, iş bitimi nedeniyle iş akdine işverence son verildiğini belirterek; kıdem ve ihbar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Davalı davacının ihbar tazminatının ödenmediğini ancak kıdem tazminatının iş bitiminden sonra banka aracılığı ile ödendiğini davanın reddine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece kıdem tazminatının bir kısmının banka aracılığıyla ödendiği kabul edilerek davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresinde davacı tarafından temyiz edilmiştir. Y. 9. HD. Esas No. 2008/43337 Karar No. 2010/36900 Tarihi: 09.12.2010 kararına göre;      

Kıdem tazminatında tavanı kamu düzenini ilgilendirmekte ise de, kıdem tazminatının Türk Parasıyla ödenmesi gerektiği yönünde bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Yabancı para üzerinden ücret alan işçiler yönünden talep olması halinde kıdem tazminatının yabancı para cinsinden hesaplanmasına yasal bir engel yoktur.

Fesih tarihi itibarıyla kıdem tazminatı tavanının kontrolü bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihteki Türk Lirası üzerinden bir yıllık tutar belirlenmeli, tavanı aşması durumunda tavan üzerinden hesaplama yapılarak yeniden aynı kur hesabıyla yabancı paraya dönüşümü sağlanmalıdır. Dairemizin emsal kararları da bu yöndedir.(Yargıtay 9. H.D. 13.9.2005 gün 2005/3574 E, 2005/29669 K).

Davacı kıdem tazminatını USD olarak talep ettiğinden kıdem tazminatı USD olarak hesaplanıp, ödeme günündeki Merkez Bankasının efektif satış kuru karşılığı TL sının davalıdan tahsiline karar verilmesi gerekir.

Y. 9. HD. 2020/441 E., 2020/17215 K. bir kararında “Kıdem tazminatında tavanı kamu düzenini ilgilendirmekte ise de, kıdem tazminatının Türk parasıyla ödenmesi gerektiği yönünde bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Yabancı para üzerinden ücret alan işçiler yönünden talep olması halinde kıdem tazminatının yabancı para cinsinden hesaplanmasına yasal bir engel yoktur. Fesih tarihi itibarıyla kıdem tazminatı tavanının kontrolü bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihteki Türk Lirası üzerinden bir yıllık tutar belirlenmeli, tavanı aşması durumunda tavan üzerinden hesaplama yapılarak yeniden aynı kur hesabıyla yabancı paraya dönüşümü sağlanmalıdır. Dairemizin emsal kararları da bu yöndedir. (Y. 9. H.D. 13.9.2005 gün 2005/3574 E, 2005/29669 K)” demek suretiyle kıdem tazminatı hesabının nasıl yapılacağı hakkında karar vermiştir.

Yurt dışı işçilik alacakları hakkında sorularınız için şu formu doldurabilirsiniz. https://docs.google.com/forms/d/1x_Ydhjp4Cpk90qqyjI4gE1b2tL2Dl4laTzwYsxh5vjA/prefill