iş arşivleri • Can Hukuk Bürosu

Etiket:

Genel

İş ve çalışma hürriyetinin İhlali

İş ve çalışma hürriyeti, işçinin gelir elde etmek amacıyla, mal ve hizmet üreterek, serbestçe çalışma, sözleşme yapma hakkıdır. İş ve çalışma hürriyetini ihlali suçu ile korunan hukuki yarar, işçinin her türlü baskıdan uzak, üçüncü kişilerin olumsuz müdahalelerine uğramadan serbestçe çalışabilmesidir. Bunun için Türk Ceza Kanununun 117. maddesinde İş ve çalışma hürriyetini ihlal edenler hakkında hapis cezası verileceği hüküm altına alınmıştır.

İş ve çalışma hürriyetini ihlali suçunun oluşabilmesi için, mağdur işçiye karşı cebir, tehdit kullanılması ya da bir başka hukuka aykırı bir davranışla çalışma hürriyetinin ihlal edilmesi gerekir.

Çaresizliğini, kimsesizliğini ve bağlılığını sömürmek suretiyle işçiyi sağladığı hizmet ile açık bir şekilde orantısız düşük bir ücretle çalıştıran veya bu durumda bulunan kişiyi, insan onuru ile bağdaşmayacak çalışma koşullarına tabi kılan işverene altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Tehdit kullanarak işçinin ücretlerini azaltmaya veya evvelce kabul edilenlerden başka koşullar altında anlaşmalar kabulüne zorlayan işverene de altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Av. Ahmet Can