Etiket: İş Sözleşmesinin Feshi

İşverenin eylemli feshinde, işçinin iş akdinin tazminata hak kazanılamayacak şekilde sona erdiğine ilişkin ispat yükü işverendedir.  

İşverenin eylemli feshinde, işçinin iş akdinin tazminata hak kazanılamayacak şekilde sona erdiğine ilişkin ispat yükü işverendedir.  

10 yıla yakın kıdemi olan işçinin kıdemini yakacak şekilde nedensiz olarak iş yerini terk etmesinin hayatın olağan akışına aykırıdır. 

Vakıflardaki İşe İade Davalarında 30 İşçi Sayısı

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile kurulan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları özel hukuk tüzel kişiliğine sahip olup, ayrı işyeri ve bağımsız işverendirler. Her vakıf için işyeri düzeyinde toplu iş sözleşmesi yetkisi verilebilir. İş güvencesi hükümlerinden yararlanmanın ön koşullarından olan işçi sayısı tespit edilirken her vakıf yönünden sadece kendi işçi sayısının dikkate alınmalıdır. Otuz işçi sayısının her vakıf işyeri için aranması gerekir.

İşe iade davalarında ve sonrasında açılan tazminat alacaklarında boşta geçen süreye ait en çok dört aya kadar ücret ve diğer haklar için de feshi izleyen dönem ücretlerine göre hesaplama yapılmalıdır.

İşe iade davalarında ve sonrasında açılan tazminat alacaklarında boşta geçen süreye ait en çok dört aya kadar ücret ve diğer haklar için de feshi izleyen dönem ücretlerine göre hesaplama yapılmalıdır.

Uluslararası firmalara karşı açılan işe iade davalarında, 30 işçinin belirlenmesinde sadece Türkiye’de çalışan işçi sayı değil, yurt dışındaki işyerlerinde çalışan işçiler de hesaba katılır. 

Uluslararası firmalara karşı açılan işe iade davalarında, 30 işçinin belirlenmesinde sadece Türkiye’de çalışan işçi sayı değil, yurt dışındaki işyerlerinde çalışan işçiler de hesaba katılır. Bu durumda, uluslararası çalışan ancak Türkiye’de 30 işçiden daha az işçi çalıştıran firmalara karşı da işe iade davası açılabilir.