Tag : Fazla Mesai

İş kanunu’nun 63. Maddesinde çalışanın maksimum çalışma süresinin haftada en çok 45 saat olacağı kararlaştırılmıştır. Bu sürenin aşılması durumundaki çalışmalar fazla çalışma olarak kabul edilmekte ve işçiye bu kapsamda fazla mesai ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir. Ancak kanundaki bazı hallerde denkleştirme dikkate alınarak işçinin fazla çalışma süreleri işveren tarafından esnetilebilir. Ancak denkleştirmeye uyulsa dahi aşağıdaki maksimum çalışma sürelerinin aşılmaması ger..

Read more

YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2017/16451 K. 2018/1291 T. 24.1.2018 Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacıya davaya konu alacaklar ile ilgili ödeme yapılıp yapılmadığı ve davacının önceki dönem çalışmalarının kıdem tazminatına esas sürenin tespitinde nazara alınıp alınmayacağı noktasında toplanmaktadır. Davacı tarafından imzalanan ibranamenin dosya içeriğine göre fazla çalışma alacağı yönünden geçersiz olduğu, kıdem tazminatı bakımından ise miktar ..

Read more