Tag : Fazla Mesai Alacağı Davaları

Yurt dışında dolar ile çalışan işçinin hafta tatili ve fazla mesai alacaklarında, hafta tatili alacağının ve fazla mesai alacağının ilgili olduğu dönemdeki dolar kuru miktarı dikkate alınarak hesaplama yapılması ..

Read more

Pasaport harç ve yenileme ücretinin kimin tarafından karşılanacağı konusunda işçi işveren yazılı bir sözleşme olmasa dahi, Pasaport harç ve yenileme ücretinin işveren tarafından karşılanmasına ilişkin örf, adet uygulaması varsa bu  durumda Pasaport harç ve yenileme ücreti işverenden işçilik alacağı olarak talep e..

Read more

Yabancı Para İle Ödenmesi̇ Kararlaştırılan Ücrette İşçi̇ni̇n Vade Tari̇hi̇nde Türk Lirası Veya Kararlaştırılan Yabancı Para Bi̇ri̇mi̇ne Göre Ödenmesi̇ Konusunda Seçi̇mli̇k Hakk..

Read more