Etiket: Devlet Hizmeti Yükümlülüğü

Doktorların Aile Birliği Mazeretine Bağlı Atanma Taleplerine İlişkin İptal Davası

97.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası yayımlandı. Dava açacak doktorların aşağıdaki yayınladığımız bilgileri incelemeleri faydalarına olacaktır. Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi Devlet Yükümlülüğü Kurasına Göre Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği Mazeretiyle Atanma Taleplerine İlişkin İptal Davası Dava Açma Süresi               

STRATEJİK PERSONEL EŞ DURUMU TAYİNİ TALEBİ

97.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası yayımlandı. Dava açacak doktorların aşağıdaki yayınladığımız bilgileri incelemeleri faydalarına olacaktır. DANIŞTAY 5. DAİRE E. 2015/2452 T. 27.10.2015 • EŞ DURUMU NEDENİYLE ATAMA İSTEMİ ( Davacının Eşinin Üç Yıldan Fazla Süredir Başka Bir İlde Sosyal Güvenlik Primi Ödeyerek Hizmet Akdi ile Çalışması

STRATEJİK PERSONEL EŞ DURUMU TAYİNİ TALEBİNE İLİŞKİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

97.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası yayımlandı. Dava açacak doktorların aşağıdaki yayınladığımız yürütmeyi durdurma kararını incelemeleri faydalarına olacaktır. DANIŞTAY 5. DAİRE E. 2015/5436 T. 21.10.2015 İsteğin Özeti : Kahramanmaraş İdare Mahkemesince verilen 10/07/2015 günlü, E:2014/1357; K:2015/772 Sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması ve yürütülmesinin durdurulması istenilmektedir. Düşüncesi :

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PERSONELİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME TALEPLERİ

97.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası yayımlandı. Dava açacak doktorların aşağıdaki yayınladığımız bilgileri incelemeleri faydalarına olacaktır. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelini kapsayan Sağlık Bakanlığı Atama Ve  Yer Deği̇şti̇rme Yönetmeli̇ği̇ (Bundan sonra Yönetmelik olarak ifade edilecektir) değişen ihtiyaçlar ve