Sanal Ziyaret, Televizyon Ziyareti

  Genel

Özet : Televizyon ziyareti, sanal ziyaret, diğer bir anlatımla tıbbi mümessilin ziyaret   etmediği halde ziyaret gerçekleşmiş gibi rapor vermesi doğruluk  ve  bağlılığa  uymayan bir  davranış olduğundan iş sözleşmesi firma tarafından 6 gün içinde haklı sebeple feshedilir, kıdem tazminatı hakedilmez ve işe iade davası kazanılamaz.

Bu konuda emsal bir Yargıtay Kararı şöyledir,

Dosya içeriğine göre, tıbbi  tanıtım  sorumlusu  olarak çalışan davacının iş sözleşmesinin 05.09.2011, 23.09.2011, 03.10.2011,  01.11.2011  tarihlerinde  bir  doktoru ziyaret etmediği halde ziyaret etmiş gibi sisteme raporladığı  gerekçesiyle  haklı  nedenle feshedilmiştir. Somut olayda davacının bahsedilen tarihlerde ziyaret gerçekleştirdiği görünen doktorun davalı şirkete elektronik posta göndererek iki aydır ziyaret almadığını belirtmesi üzerine  davacının   savunmasının alındığı davacının  savunmasında  dikkatsizlik  nedeniyle  bu şekilde bir sonuç  çıktığını,  ziyarete  gitmeden önce  ilgili  doktoru   seçtiğini  ancak  doktorla görüşmeden ayrıldığını  yakın  yerde  başka  bir doktora  ziyaret  gerçekleştirdiğini   ancak  ismi değiştirmediği    için   sisteme   bu   şekilde raporlandığını    belirtmiştir. Mahkemece   olayda davacının  kastından  bahsedilemeyeceği belirtilerek davanın kabulüne  karar  verilmişse de, hataen  bir  işaretleme  varsa  davacının  bunu önceden  şirkete  bildirmesinin  gerekeceği,  farklı tarihlerde  gerçekleştirdiği  görünen   ziyaret  sayısı değerlendirildiğinde  olayın  kasıt   olmaksızın gerçekleştiğinin söylenmesinin   mümkün  görülmediği, davacının   ziyaret   etmediği   halde ziyaret   gerçekleşmiş gibi  rapor  vermesinin  doğruluk  ve bağlılığa  uymayan   bir  davranış olduğundan feshin  haklı   nedene   dayandığı   bu  nedenle davanın   reddine   karar   verilmesi gerekirken hatalı değerlendirmeyle yazıyı şekilde karar verilmesi hatalı  olup bozma  nedenidir.

4857 sayılı İş Yasasının  20/3. maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ile;

  1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2. DAVANIN REDDINE,

Kesin olarak 04.07.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.