Performans Yetersizliği Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi

  Genel

İş sözleşmesinin işçinin performansına dayalı olarak feshinin geçerli olabilmesi için:

  • Feshin yazılı olarak tebliğ edilmesi,
  • Feshin gerekçesinin ayrıntılı olarak açıkça belirtilmesi,
  • İşçinin performans nedeniyle daha önceden savunmasının alınmış olması,
  • Fesihten önce performansının izlenmesi için kendisine bir süre verilmiş olması,
  • Verilen bu sürenin makul bir süre olması,
  • Feshe temel oluşturan performans ölçümlerinin somut ve ölçülebilir verilere dayanmış olması,
  • Subjektif ve keyfi değerlendirmelere dayalı performans ölçümü yapılmamış olması zorunludur.

Bu şartlar yoksa, açılan işe iade davasında doğrudan feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilecektir.

Avukat Ahmet Can
Can Hukuk Bürosu