Muvazaalı Taşeron İşleri

  Genel

Devlet kurumları (memur) norm kadroları olmadığı için kendi iş alanlarının içinde olan işlerde dahi ihale yapıp taşeron vasıtasıyla işçi temin etmektedir. Bu işçi teminine İş Kanunu izin vermediğinden kurulan sözleşme muvazaalı sayılmaktadır.
Bunun sonucunda da işçiler başlangıçtan itibaren devlet kurumunun işçisi sayılır, devletin kendi kadrosundaki işçilerle aynı #‎mali#‎haklara sahip olur, işten çıkarıldığında işe iade davası sonunda devlet kurumuna iadesine karar verilir

Avukat Ahmet Can
Can Hukuk Bürosu