Maaşın Geç Ödenmesi

  Genel

Maaş geç ödeniyorsa, çalışanın hakları şunlardır:

1-) İş sözleşmesini haklı sebeple derhal feshedebilir. Bu durumda çalışma süresi bir yılın üzerinde ise kıdem tazminatına hak kazanır. İhbar süresinde çalışmak zorunda kalmaz.
2-) İşe gidip mesai saatlerinde çalışmaktan kaçınabilir. Bu bir nevi grevdir. Bu durumda işveren işten çıkaramaz, yerine yeni bir işçi alamaz, işi başkasına yaptıramaz.
3-) Ödenmesi gereken günden itibaren en yüksek banka faizi isteyebilir.

Avukat Ahmet Can
Can Hukuk Bürosu