KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDA VEKALET ÜCRETİ

  Haberler

(04.11.1983 Tarihinden Sonraki Döneme İlişkin Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Vekalet Ücreti)

Kanuni vekalet ücretinin nispi ya da maktu hükmedilmesi, taşınmazlara 04.11.1983 tarihinden önce ya da sonra el atılmasına göre ikiye ayrılmaktadır.

Çünkü, 13.03.2015 gün ve 29294 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 13.11.2014 gün ve 2013/95-2014/176 sayılı kararı ile 6487 sayılı Yasanın 21. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun başlığı ile birlikte değiştirilen geçici 6. maddesinin on üçüncü fıkrası “09.10.1956 ile 04.11.1983 tarihlerini kapsayan dönemde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla getirilen ve malikler aleyhine bir takım hükümler içeren bu istisnai düzenlemenin 04.11.1983 tarihinden sonraki dönem içinde uygulanmasının hukuk güvenliğini zedeleyeceği” gerekçesiyle Anayasanın 2 ve 35. maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

Bu durumda; 04.11.1983 tarihinden sonraki döneme ilişkin el atmalarda nispi vekalet ücretine hükmedilir.

04.11.1983 tarihinde önceki döneme ilişkin el atmalarda ise maktu vekalet ücretine hükmedilir.

KAYNAKLAR
YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ E. 2015/14689 K. 2015/21819 T. 24.11.2015