İsrail'de Çalışan Türk İşçilerin Depozito Hakkı • Can Hukuk Bürosu

İsrail’de Çalışan Türk İşçilerin Depozito Hakkı

Ağu 17, 2021 Haberler
Yurt dışı işçi tazminat ve alacakları

Türkiye’den İsrail’e çalışmaya giden Türk inşaat işçisinin işvereni, İsrail Nüfus Ve Göç İdaresi tarafından tutulan ve yönetilen bir banka hesabına Türk işçinin çalıştığı her ay için aylık bir miktar parayı depozito olarak işçi adına yatırmak zorundadır. 

Aylık ödenen bu depozito, işçinin hak etmiş olduğu kıdem tazminatı, sosyal sigortalar ve yardımların karşılığıdır. İşveren, o ay içinde çalıştırdığı her Türk işçi adına depozitoyu her ay yatırmak zorundadır. Depozito tutarları, Mizrahi Tefahot Bank isimli bankada, yalnızca bu amaçla açılmış banka hesabına yatırılır. 

İşveren, depozito miktarını işçinin ücretinden mahsup edemez. 

İşveren, bu depozitoyu işçi adına yatırırken, depozitonun yatırıldığı her Türk işçinin detaylı bilgilerini, her bir Türk işçi için yatırılan depozito miktarını, depozitonun yatırıldığı dönemi bildirmek zorundadır. 

İşverenin depozito yatırmakla yükümlü olduğu ayı takip eden ayın 15’ine kadar depozitoyu yatırmaması, Türk işçinin çalıştırılması için işverene verilen izin şartlarının ihlalini oluşturacağından, ihlal nedeniyle kısıtlama veya yaptırımlar uygulanabilir, işveren aleyhine idari ve cezai kararlar verilebilir. Bu yüzden söz konusu depozito miktarları eksiksiz ve zamanında işveren tarafından her ay yatırılmak zorundadır. 

Depozito Tutarı

İnşaat sektöründe, işverenin istihdam ettiği her Türk işçi için yatırması gereken depozito tutarı, kıdem tazminatı bileşeni ile yürürlükteki uzatma emirleri veya toplu sözleşmeler uyarınca tam zamanlı bir iş için işverenin ödemesi gereken tazminat bileşeninin toplamı kadardır. Yatırılan asgari depozito tutarı, işçinin tam zamanlı normal aylık maaşının %12.5’inden az olamaz. Bu depozito tutarı işçinin maaşından düşülemez.

Depozito Hakkının Tahsili 

İsrail’den kalıcı olarak ayrılan bir Türk işçi, mevduat hesabına yatırılan depozito tutarını faiziyle birlikte, yönetim ücretlerini ve %15 oranında gelir vergisi düşüldükten sonra alma hakkına sahiptir. 

Yine, Türk işçinin İsrail’de vefatı halinde de bu para işçinin mirasçıları tarafından talep edilebilir.  

Yalnız, yasal kalış süresinin bitiminden sonra İsrail’de yasa dışı olarak kalan Türk bir işçinin depozito tutarından, her fazla kalış ayı için kalma süresi, bir ayın üstünde ve iki aya kadar %15, i̇ki aydan fazla ve üç aya kadar %25, üç ay üstü ve dört aya kadar %35, dört ay üstü ve beş aya kadar %50, beş ay üstü ve altı aya kadar  %65, altı aydan fazla ise 100% kesinti yapılır. Sonuç olarak kalış süresini 6 ay geçirenler hiç bir şekilde depozito bedelini geri alamazlar ve depozito hakkını kaybederler. Türk işçi, İsrail’de öngörülen kalış süresinin sonunda İsrail’den hakıl nedenle ayrılamadığına veya İsrail’de öngörülen kalış süresinin sonunda İsrail’den ayrılmamasının kendi hatasından kaynaklanmadığına dair ikna edici belgeler sunması halinde, söz konusu fazla kalma süresini azaltılabilir.

Zamanaşımı 

Türk işçinin bu depozitoyu talep hakkı, İsrail’de yasal kalış süresinin bitiminden itibaren 7 (yedi) yıl geçtikten sonra zamanaşımına uğramaktadır. 

Sonuç

Türk işçi yurıdakı şartları sağladığı takdirde, İsrail’den kalıcı olarak ayrıldıysa, söz konusu depozitoyu alma hakkı vardır. 

Avukat Ahmet Can 

Adres :  Reşatbey Mah. Türkkuşu Cad. No: 1  Günep Panorama B1005 B Blok K: 10 D: 4-5  Seyhan, Adana

Telefon : 0 322 454 04 42 

Telefon : 0 532 345 58 18 

Faks : 0 322 454 04 32 

Mail : ahmetcan@ahmetcan.av.tr