İşe İade Fark Kıdem Ve İhbar Tazminatı Alacağı • Can Hukuk Bürosu

İşe İade Fark Kıdem Ve İhbar Tazminatı Alacağı

Eki 9, 2018 Genel

İşe iade davasından sonra, işçi işe başlatılmaması nedeniyle bakiye kıdem ve ihbar tazminatı talep edebilir.

YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/21681
K. 2015/9601
T. 21.5.2015

Davalı tarafça davacıya 31.01.2011 tarihli dekonttan anlaşılacağı üzere 7.388,72 TL net kıdem tazminatı, 1.847,29 TL net ihbar tazminatı ödemesi yapılmış, mahkemece ödenen bu miktar hesaplanan kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarından mahsup edilmiştir. Ne var ki hükme esas alınan 18.06.2014 tarihli bilirkişi raporunda kıdem tazminatı brüt 13.424,65 TL, ihbar tazminatı brüt 3.757,36 TL olarak hesap edilmiş, ancak davalı tarafça ödenen 7.388,72 TL net kıdem tazminatı, 1.847,29 TL net ihbar tazminatı brüte çevrilmeden bu hali ile mahsup edilmiştir. Mahsup işlemi yapılırken bu hususun göz önünde bulundurulmaması hatalı olup, karar bu nedenle bozulmalıdır.