İş Kazası Tespit Davaları

  Genel

İş kazasına uğrayan mağdur işçi eğer işveren tarafından bir bildirim yapılmamış ise  iş kazasını Sosyal Güvenlik Kurumu’na ihbar etmelidir. Olayın Sosyal Güvenlik Kurumunca iş kazası olarak kabul edilmemesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na ve hak alanını etkileyeceğinden işveren aleyhine “İş Kazasının Tespiti” davası açmalıdır.  Olayın Sosyal Güvenlik Kurumunca iş kazası olduğunun kabul edilmesi halinde ise iş kazası mağduru işçi Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek sürekli iş göremezlik oranının belirlenmesini ve iş kazası sigorta kolundan sürekli iş görememezlik geliri bağlanmasını talep etmelidir.

Avukat Ahmet Can
Can Hukuk Bürosu