İş Kazası Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

  Genel

1-) İş kazasına uğrayan işçiye SGK tarafından

a-) Sağlık durumunun gerektirdiği sürece devam edecek sağlık yardımı yapılır. 

b-) Geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik maaşı ödenir

c-) Hastalık ve özürler nedeniyle SGK’ca verilen raporlara istinaden SGK Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az yüzde 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen işçiye sürekli iş göremezlik geliri bağlanır.

2-) İş kazasına uğrayan ve yaralanan işçi,

a-) SGK’nın karşılamadığı ya da kısmen karşıladığı miktarın üzerindeki miktarı maddi tazminat olarak işverenden dava yoluyla talep edebilir.

b-) İşverenden iş kazası nedeniyle uğramış olduğu manevi zararı manevi tazminat olarak dava yoluyla talep edebilir.

3-) İş kazasına uğrayan işçi kaza sonucu vefat etmişse,

a-) Mirasçı hak sahiplerine SGK tarafından iş kazası geliri bağlanır.

b-) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilir.

c-) İş kazası sonucu vefat eden işçi için cenaze ödeneği verilir.

4-) Vefat eden işçinin mirasçıları, işverenden destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminatı dava yoluyla talep edebilir.

Avukat Ahmet Can
Can Hukuk Bürosu