2018 Yılından Sonra Haksız Kesilen İkale Bedelleri

Daha önce alındığı gibi, 2018 yılından sonra da İkale Sözleşmesi bedelinden haksız Gelir Vergisi kesilmiş olabilir, bu dava yoluyla geri alınabilir.
Devlet 27.03.2018 tarihinde yapılan yeni bir yasal düzenleme ile ikale sözleşmesi imzalayan çalışanlardan kesilen vergi oranlarında değişiklikler yaptı.
İşverenler tarafından Gelir Vergisi miktarı hesaplanırken kıdem tazminatı ve ikale bedeli gibi ödemelere ait istisnalar yanlış hesaplanmaktadır.
Yanlış hesaplama sonucunda;
işyerinde 10 yıl çalışmış olan işçiden fazladan 2.000 TL ile 55.000 TL arasında,
işyerinde 5 yıl çalışmış olan işçiden fazladan 2.000 TL ile 27.000 TL arasında,
işyerinde 2 yıl çalışmış olan işçiden fazladan 2.000 TL ile 9.000 TL arasında,
işyerinde 1 yıl çalışmış olan işçiden fazladan 2.000 TL ile 4.000 TL arasında,
haksız kesinti yapılmış olabilir.
Daha önce alındığı gibi, 2018 yılından sonra da ikale sözleşmesi bedelinden yanlış hesaplama sonucunda fazla ve haksız kesilen gelir vergisi dava yoluyla geri alınabilir.
İkale Bordrosu Kontrolü için şu formu doldurabilirsiniz:

<>