Hangi Süreler Yıllık İzinden Sayılır?

  Genel
 • İhbar süresine eklenen 6 haftaya kadar olmak üzere, İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler yıllık izin bakımından çalışılmış gibi kabul edilir.
 • Kadın işçilerin ücretli doğum izinleri yıllık izin bakımından çalışılmış gibi kabul edilir.
 • İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler yıllık izin bakımından çalışılmış gibi kabul edilir.
 • İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler de yıllık izin bakımından çalışılmış gibi kabul edilir.
 • Hafta tatili günleri yıllık izin bakımından çalışılmış gibi kabul edilir.
 • Resmi tatil olan ulusal bayram günleri yıllık izin bakımından çalışılmış gibi kabul edilir.
 • Genel tatil günleri yıllık izin bakımından çalışılmış gibi kabul edilir.
 • Doktor ve sağlık personellerine verilen şua izinleri yıllık izin bakımından çalışılmış gibi kabul edilir.
 • İşçiye evlenmesi hâlinde verilen üç günlük ücretli izin süresi yıllık izin bakımından çalışılmış gibi kabul edilir.
 • İşçinin evlat edinmesi hâlinde verilen üç günlük ücretli izin süresi yıllık izin bakımından çalışılmış gibi kabul edilir.
 • İşçinin eşinin doğum yapması hâlinde verilen beş günlük ücretli izin süresi yıllık izin bakımından çalışılmış gibi kabul edilir.
 • İşçinin ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde verilen üç günlük izin süresi yıllık izin bakımından çalışılmış gibi kabul edilir.
 • İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin süresi yıllık izin bakımından çalışılmış gibi kabul edilir.
 • İşçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi de yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılır.

Avukat Ahmet Can
Can Hukuk Bürosu