Haksız Kesilen Vergi Nasıl Geri Alınır - Vergi Hatalarında Düzeltme İşlemi • Can Hukuk Bürosu

Haksız Kesilen Vergi Nasıl Geri Alınır – Vergi Hatalarında Düzeltme İşlemi

Kas 20, 2018 Haberler

Haksız Kesilen Vergi Nasıl Geri Alınır – Vergi Hatalarında Düzeltme İşlemi

Vergi Mahkemelerinde genel dava açma süresi 30 gündür. Ancak, vergi hatası denilen kavram içerisinde değerlendirilebilecek bir vergilendirme söz konusu ise 30 gün geçtikten sonra dahi 5 yıl içinde dava sürecini başlatmak mümkündür. Bu yolda, vergi hatalarının bulunduğunun tespiti halinde düzeltme yapıldığı ölçüde, kısmen veya tamamen vergi borcu ortadan kalkar.

Peki nedir vergi hatası? Vergi hatası, vergi ile ilgili hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır.

Süre Nedir? Vergi hatası iddiasıyla verilecek olan düzeltme talebini içeren dilekçe, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak 5 yıl içinde verilebilir. Bu noktada bir örnek vermek gerekirse, vergiyi doğuran olay 2013 yılında gerçekleşmiş ise zamanaşamı 01.01.2014 yılında başlar. 31.12.2018 tarihinde de sona erer. O halde 2013 yılında meydana gelen bir haksız ve yersiz alınan bir vergi için 31.12.2018 tarihine kadar vergi hatası müracaatı yapılabilir.

Vergi Mahkemesi, haksız, fazla ve yersiz kesilen vergide vergi hatası yapıldığına karar verirse, başvuran davacı şahıs/şirket lehine fazla ve yersiz kesilen vergi nakden iade edilir.

Avukat Ahmet Can
Can Hukuk Bürosu