Gazeteye ilan vererek yurtdışında çalıştırılmak üzere işçi arayıp, karşılığında para alan ancak herhangi bir iş için çağırmayan sanığın eylemi basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılıktır.

Gazeteye ilan vererek yurtdışında çalıştırılmak üzere işçi arayıp, karşılığında para alan ancak herhangi bir iş için çağırmayan sanığın eylemi basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılıktır.

Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/37266 E. ,  2020/12896 K.

 

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık

HÜKÜM : TCK’nun 158/1-g, 43, 62/1, 52/2, 52/4, 53 ve CMK’nun 307/4. maddeleri uyarınca mahkumiyet

Değişen suç vasfı itibariyle nitelikli dolandırıcılık suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;

23.Ceza Dairesinin 15/06/2016 tarihli ilamı

ile üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesi’ne görevsizlik kararı verilmesi gerekçesiyle bozma kararı verildiği, bozma üzerine Balıkesir 2.Asliye Ceza Mahkemesi’nin 18/10/2016 tarih ve 2016/473 Esas, 2016/760 Karar sayılı ilamı ile görevsizlik kararı verildiği belirlenerek yapılan incelemede;

Sanığın, gazeteye ilan vererek yurtdışında çalıştırılmak üzere işçi aradığı, temyiz dışı sanığın da kendisine bu yolla ulaştığı ve arkadaşı olan katılanlarla beraber on kişi bulduğu, sanığın verdiği ve sanık üzerine kayıtlı posta adresine kimlik fotokopileri, gerekli sigorta belgeleri ve 10 TL para gönderdikleri ancak herhangi bir iş için çağrılmadıkları, bu suretle sanığın atılı suçu işlediğinin iddia edildiği olayda; sanık savunması, müşteki ve katılanlar beyanı ve tüm dosya kapsamına göre; sanığın suçu işlediğinin sabit olduğu gerekçesine dayanan, sanığın mahkumiyetine ilişkin mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir.

Bozmaya uyularak yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, sanığın suçu işlemediğine ilişkin ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, 23.12.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Avukat Ahmet Can

İletişim Bilgilerimiz :

Whatsapp: 0 532 409 18 85

Mail : ahmetcan@ahmetcan.av.tr

Soru, görüş ve önerileriniz için formu doldurunuz: Form

Hukuki gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler: #Yurt #dışı #kıdem #ihbar #tazminatı #işçi #işveren #işkur #fazla #mesai #fesih #dolar #maaş #yurtdışı #yabancı #döviz #alacak #yıllık #izin #iş #yevmiye #şantiye #inşaat #baraj #otoyol #fabrika #toplukonut #dışında #çalışan #emek #uluslararası #pasaport #vize #tazminat #maaş #ücret #istihdam


Avukat Ahmet Can

Avukat Ahmet Can