Devamsızlıkta İşveren Her Zaman İşten Çıkartamaz

  Genel

İşçinin işe devamsızlığı, her durumda işverene haklı fesih imkanı vermez. Devamsızlığın haklı bir nedene dayanması halinde, işverenin tazminatsız fesih imkanı bulunmamaktadır. İşçinin hastalığı, aile fertlerinden birinin ya da yakınlarının ölümü veya hastalığı, işçinin tanıklık ve bilirkişilik yapması, özel sağlık kuruluşlarından rapor alması gibi haller, işe devamsızlığı haklı kılan nedenlerdir.

Avukat Ahmet Can
Can Hukuk Bürosu