Dava Masrafları Hakkında

  Genel

Dava masrafları hakkında;


Mahkeme Türü :İŞ MAHKEMESİ
Dava Türü : İşe İade Davası

Başvuru Harcı : 27.7 TL
Dosya Gideri : 0.6 TL
Peşin Harç : 27.7 TL
Tebligat Gideri : 90 TL
Bilirkişi Ücreti : 660 TL
Tanık Gideri : 87 TL
Diğer İş Ve İşlemler : 55 TL

Toplam : 948.000 TL


Dava açılmak istendiğinde devletin aldığı dava masrafı yaklaşık 948 TL tutmaktadır. Ancak, bu miktarı ödemekte zorlanan arkadaşlar için bir yol var. Muhtarlıktan fakirlik belgesi alınarak yaklaşık 100 TL masraf ödenerek dava açılabilir. Fakirlik belgesi alınmanın şartı, hiçbir maddi gelirin ve sosyal güvencenin olmamasıdır.

Avukat Ahmet Can
Can Hukuk Bürosu