Gecekondu Sahiplerinin Kentsel Dönüşüm Bölgelerinde Kamulaştırmasız El Atma Davası Hakkı

Belediye ile anlaşma yapmayan gecekondu sahiplerinden kentsel dönüşüm proje alanında kendilerine ayrı ada ve parselde imar hakkı verilmemiş olanların kamulaştırmasız el atma davası açma hakkı olduğundan, gecekondu yapı bedeli, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz ve gecekondu bedelinin tahsili davası açarak talep edilebilir.