Çalışanların Genel Sağlık Sigortası Hakları

  Genel

SGK sisteminde; mevcut sigortalılar, gelir ve aylık alanlar, hak sahipleri ile bakmakla yükümlü olunan kişiler, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın genel sağlık sigortalısı olarak kabul edilir ve genel sağlık sigortasından faydalandırılır.
Bunlardan, çalışanlar (4/a’lılar) ister hizmet akdi, ister kendi nam ve hesabına (4/b’liler) bağımsız çalışma  ve isterse de kamu görevlisi  (4/c’liler) olsun işe veya çalışmaya başladıktan sonra adlarına 30 gün prim bildirimi ve ödenmesinden sonra sağlık yardımı almaya hak kazanırlar.
Zorunlu sigortalı sayılanlar, zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren 10 gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanmaya devam eder.  Ancak, zorunlu sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru 90 gün prim bildirimleri varsa, bu durumda,  sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle da sağlık yardımlarından faydalanabilirler.
Bununla birlikte, iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık ve analık hallerinde iş göremezlik geliri bağlanır, geçici iş göremezlik ödeneği verilir ve doğum yardımı verilir.Uzun vadeli sigorta kolundan yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı bağlanır, genel sağlık sigortasından sağlık yardımları verilir.

Avukat Ahmet Can
Can Hukuk Bürosu