Arabuluculuk nedir?


Arabuluculuk nedir?

Arabuluculuk, mahkeme dışı bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Tarafların amacı bir çatışmada karşılıklı yarar sağlayan bir çözüm bulmaktır. 

Tarafsız, özel olarak eğitilmiş bir arabulucu bu çözümü geliştirmede her iki tarafı da  destekler. Müzakereleri, özellikle geleceğe yönelik bir çözüme yönelik olarak yapılandırır. Ancak yaptırım ve içerik açısından herhangi bir karar vermez. Arabuluculuk yazılı, bağlayıcı bir anlaşma ile sonuçlandırılabilir.

Süreç Nasıldır?

 • Tarafların ve arabulucunun arabuluculuk sürecine hazırlanması (Hazırlık Aşaması) 
 • Sürecin başlaması 
 • Özel ve ortak oturumlar (inceleme/araştırma aşaması) 
 • Müzakere aşaması 
 • Sonuç aşaması (Anlaşma/Anlaşamama) 

Arabuluculuk sürecinin başarısı tarafların anlaşması ile ölçülmez.

Ticari arabuluculuğunun faydaları nelerdir? 

Ticari arabuluculuk, iş dünyasında ortaya çıkan ticari anlaşmazlıkların çözümünde kullanılan etkili bir yöntemdir. 

Hızlı çözüm: Ticari arabuluculuk, mahkeme sürecine göre çok daha hızlı bir şekilde anlaşmazlıkların çözülmesini sağlar. Arabuluculuk oturumları, tarafların müzakere etmesi ve anlaşmaya varmasıyla sonuçlanır. Bu sayede uzun yargı süreçlerine girmeden hızlı bir şekilde çözüm elde edilebilir.

Ekonomik çözüm: Mahkeme süreçleri genellikle maliyetli olabilir. Avukat ücretleri, yargı harçları ve uzun süren dava süreçleri nedeniyle maliyetler artabilir. Ticari arabuluculuk ise daha ekonomik bir çözüm sunar. Arabuluculuk oturumlarındaki maliyetler genellikle daha düşüktür ve taraflar arasında anlaşma sağlanmasıyla süreç sonlanır.

Esneklik: Arabuluculuk süreci, taraflar arasında daha esnek bir çözümün bulunmasına imkan tanır. Taraflar, kendi ihtiyaçlarına ve çıkarlarına göre bir çözüm oluşturabilirler. Bu, ticari ilişkilerin devam etmesini ve gelecekteki işbirliklerinin sürdürülmesini sağlar.

Gizlilik: Arabuluculuk süreci, gizlilik ilkesine dayanır. Taraflar arasındaki müzakereler, belgeler ve bilgiler gizli tutulur. Bu, ticari anlaşmazlıkların kamuoyuna veya rakiplere yansımamasını sağlar ve tarafların itibarını korur.

İşbirliği ve sürdürülebilir ilişkiler: Ticari arabuluculuk, taraflar arasında işbirliği ve iletişimi güçlendirir. Taraflar, müzakere ve anlaşmaya dayalı bir çözüm bulmak için birlikte çalışır. Bu, ilişkilerin sürdürülebilir olmasını sağlar ve gelecekteki işbirliklerini etkilemez.

Tarafların kontrolü: Arabuluculuk süreci, tarafların kendi çözümlerini üretebilmesine olanak tanır. Taraflar, anlaşmazlığın çözümüne aktif olarak katılır ve sonucu belirleme konusunda kontrol sahibi olurlar. Bu, tarafların memnuniyetini ve katılımını artırır.

Ticari arabuluculuk, iş dünyasında karşılaşılan anlaşmazlıkların hızlı, ekonomik, esnek, gizli ve işbirliğine dayalı bir şekilde çözülmesini sağlayarak taraflar arasında olumlu ilişkilerin sürdürülmesine katkıda bulunur.

Böylece; 

 • Çatışma yaşadığınız diğer tarafla daha sürdürülebilir ilişki yaşarsınız. 
 • İşbirlikçi ve yapıcı olursunuz. 
 • Mahrem ve gizli ihtiyaçlarınızı ve özel durumlarınızı dikkate alan çözümler bulabilirsiniz. 
 • Bazen yıllarca süren pahalı yasal işlemler için zamandan, enerjiden ve maliyetlerden tasarruf edersiniz.
 • Şirketler içinde ve arasında çözülmemiş çatışmalardan kaynaklanan açık ve gizli maliyetlerden kaçınırsınız. 
 • Mahkemede kaybetme riskini almak yerine, adil ve tüm taraflarca kabul edilebilir bir çözüm elde edersiniz.
 • Olumlu bir çalışma ortamını korur veya eski haline getirirsiniz.
 • Siz ve çatışma ortağınız arasındaki iyi iş ilişkisini sürdürme veya yeniden kurma şansı sunar.

Ticari Arabuluculuğun Özel Uygulama Alanları:

 • Müşteriler, tedarikçiler ve tüketicilerle çatışmalar, Ticaret işlemlerinden kaynaklanan tüketici şikayetleri ve anlaşmazlıklar, Sözleşme ihlalleri, tedarikçi-müşteri anlaşmazlıkları, ödeme anlaşmazlıkları
 • Çalışanlar arası, ekipler arası, departmanlar arası çatışmalar, ş yerinde ortaya çıkan işçi- işveren anlaşmazlıkları
 • Sorumluluk ve garanti soruları (ör. üretici sorumluluğu, rekabet sorumluluğu, tıbbi sorumluluk, inşaat kusurları için sorumluluk, çevre sorunları)
 • Ticari hukuki koruma alanındaki uyuşmazlıklar (telif hakkı, patentler)
 • Aile şirketlerinde hissedarlar arasındaki çatışmalar
 • Hissedar, iş ortaklığı anlaşmazlıkları
 • Şirketler ve halk arasındaki çatışmalar (ör. inşaat projeleri,  haksız rekabet hukuku, çevresel çatışmalar)
 • Gayrimenkul alım-satımı, kira sözleşmeleri, tapu sorunları 

Sonuç:

Arabuluculuk, mahkeme dışı bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak taraflar arasında karşılıklı yarar sağlayan bir çözüm bulmayı amaçlar. Ticari arabuluculuk ise iş dünyasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların etkili bir şekilde çözülmesinde kullanılan bir yöntemdir. Ticari arabuluculuğun faydaları arasında hızlı çözüm, ekonomik çözüm, esneklik, gizlilik, işbirliği ve sürdürülebilir ilişkiler, tarafların kontrolü gibi unsurlar bulunmaktadır.

Ticari arabuluculuk, anlaşmazlıkların hızlı bir şekilde çözülmesini sağlar. Mahkeme süreçlerine göre arabuluculuk, daha hızlı sonuçlanır ve tarafların zaman ve enerji tasarrufu yapmasını sağlar. Ayrıca maliyetler açısından da daha ekonomik bir çözüm sunar. Arabuluculuk oturumlarındaki maliyetler genellikle düşüktür ve taraflar arasında anlaşma sağlandığında süreç sonlanır.

Arabuluculuk süreci, taraflara esneklik sağlar. Taraflar, kendi ihtiyaçlarına ve çıkarlarına göre bir çözüm oluşturabilirler. Bu da ticari ilişkilerin devam etmesini ve gelecekteki işbirliklerinin sürdürülmesini sağlar. 

Gizlilik ilkesi, arabuluculuk sürecinin önemli bir özelliğidir. Taraflar arasındaki müzakereler, belgeler ve bilgiler gizli tutulur. Bu da ticari anlaşmazlıkların kamuoyuna veya rakiplere yansımamasını sağlar ve tarafların itibarını korur.

Ticari arabuluculuk, taraflar arasında işbirliği ve iletişimi güçlendirir. Taraflar, müzakere ve anlaşmaya dayalı bir çözüm bulmak için birlikte çalışır. Bu da ilişkilerin sürdürülebilir olmasını sağlar ve gelecekteki işbirliklerini etkilemez. Arabuluculuk süreci, tarafların kendi çözümlerini üretebilmesine olanak tanır ve sonucu belirleme konusunda kontrol sahibi olmalarını sağlar. Bu da tarafların memnuniyetini ve katılımını artırır.