Birden Fazla İşverenin İşinde Çalışan Sigortalı İşyeri Hekimlerinin Prim İadesi Hakkı

  Genel

Her bir işveren tarafından ayrı ayrı prim belgeleri ile SGK’ya bildirimi yapılan 4/1-a (eski tabirle #‎SSK) kapsamındaki sigortalı İşyeri Hekimlerinin kazançları sigorta primine esas kazanç üst sınırını/yasal tavanı aşabilmektedir. Bu üst sınır/yasal tavan 2015 yılında 8.277,90 TL iken, 2016 yılında 10.705,50 TL’ye çıkarılmıştır.
Bu durumda aşan kısmın tamamı, sigortalı #‎SGK hissesi oranında, İşyeri Hekimine iade edilmek zorundadır. SGK uygulamalarına göre bu kendiliğinden iade edilmemekte, mutlaka talep gerekmektedir.
Geri alma hakkı sadece kendi payı oranında sigortalıya tanınmıştır. Sigortalı fazla ödenen işveren payını isteyemeyeceği gibi işveren de fazladan ödediği primleri geri alamayacaktır.
Yine, birden fazla işveren bünyesinde yasal tavan üzerinden hesaplanan#‎işsizlik #‎sigortası bakımından sigortalı payını aşan tutarda yapılan ödemeler de #‎sigortalı İşyeri Hekimlerine iade edilmek zorundadır.

Avukat Ahmet Can
Can Hukuk Bürosu