Av.Arb.Ahmet Can

Avukat, Arabulucu 

Çalışma Alanları: İş Hukuku, Tazminat Davaları, Vergi Hukuku, Kamulaştırma Hukuku

Üyelikler: İstanbul Barosu (2000), Adana Barosu (2008)

Eğitim: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1998), İş Hukukunda Uzman Arabulucu (2014)

Email: ahmetcan@ahmetcan.av.tr

Tel: 0 322 454 04 42

Faks: 0 322 454 04 32

İlgi Alanındaki Davalar:

 • İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Alacak Davası
 • Sendika Kanunlarından Kaynaklanan Alacak Davası
 • Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan Alacak Davası
 • İşçi İşveren İlişkisinden Kaynaklanan İstirdat Davası
 • Aylık Bağlamaya Esas Göstergenin Belirlenmesi Talepli İş Davası
 • Bağ­Kur Sigortalılığının Tespiti Talepli İş Davası
 • Bağ­Kur Tarafından Belirlenen Prime İtiraza İlişkin İş Davası
 • Hizmetlerin Birleştirilmesinden Kaynaklanan İş Davası
 • İş Kolunun Talepli İş Davası
 • İşverence İşçi Aleyhine Açılan Alacak Talepli İş Davası
 • Kazanın Niteliğinin Belirlenmesi Talepli İş Davası
 • Sosyal Güvenlik Kurumu İşleminin İptali Talepli İş Davası
 • Sosyal Güvenlik Kurumunca Sigortalıya Karşı Açılan Geri Alım Talepli İş Davası
 • Sosyal Güvenlik Kurumunun İşverenden Rücuen Tazminat Talepli İş Davası
 • Sendika Temsilciliğinden Kaynaklı İşe İade ve Tazminat Talepli İş Davası
 • Sendika Üyeliğinin Tespiti Talepli İş Davası
 • Sigortalı Murislerinin Hak Sahipliğinin Belirlenmesi Talepli İş Davası
 • Sigortalının Aylığa Hak Sahipliğinin Belirlenmesi Talepli İş Davası
 • Sosyal Güvenlik Kurumunca Belirlenen Eksik İşçilik Prim Tutarına İtiraza İlişkin İş Davası
 • Sürekli İş Göremezliğin Belirlenmesi Talepli İş Davası
 • Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Edaya İlişkin İş Davası
 • Yurt Dışı Hizmetlerin Belirlenmesi Talepli İş Davası
 • İşçiye verilen Disiplin Cezasının İptali Talepli İş Davası
 • İşin Durdurulması veya İşyerinin Kapatılmasına İtiraz Davası
 • İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Menfi Tespit Davası
 • İş Kazasından Kaynaklanan Tazminat Davası
 • İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Talepli İş Davası
 • İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Tazminat Davası
 • Meslek Hastalığından Kaynaklanan Tazminat Davası
 • Rücuen Tazminat Davası
 • Sendika Kanunlarından Kaynaklanan Tazminat Davası
 • İşe İade Talepli Tespit Davası
 • Sendika Kanunlarından Kaynaklanan Tespit Davası
 • Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davası
 • Kamulaştırma Davaları
 • Kamulaştırmasız El Atma Davaları, 
 • Vergi İptali ve iadesi davaları,