Av.Arb.Ahmet Can

Avukat, Arabulucu 

Çalışma Alanları: İş Hukuku, Tazminat Davaları, Vergi Hukuku, Kamulaştırma Hukuku

Üyelikler: İstanbul Barosu (2000), Adana Barosu (2008)

Eğitim: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1998)

Email: ahmetcan@ahmetcan.av.tr

Tel: 0 322 454 04 42

Faks: 0 322 454 04 32

İlgi Alanındaki Davalar:

  • Yurt Dışı İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Alacak Davası
  • Yurt Dışı İş Kazasından Kaynaklanan Tazminat Davası
  • Yurt Dışı İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Talepli İş Davası
  • Yurt Dışı İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Tazminat Davası
  • Yurt Dışı Meslek Hastalığından Kaynaklanan Tazminat Davası
  • Yurt Dışı İşe İade Talepli Tespit Davası
  • Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davası
  • Kamulaştırma Davaları
  • Kamulaştırmasız El Atma Davaları, 
  • Vergi İptali ve İadesi Davaları

Arabuluculuk Uzmanlığı:

Genel Anlamda Arabulucu (2014)
 İş Hukukunda Uzman Arabulucu (2014)
 Ticaret Hukukunda Uzman Arabulucu (2021)
 Tüketici Hukukunda Uzman Arabulucu (2021)