ARAÇTAKİ DEĞER KAYBINI TRAFİK SİGORTASI TARAFINDAN KARŞILANMASI • Can Hukuk Bürosu

ARAÇTAKİ DEĞER KAYBINI TRAFİK SİGORTASI TARAFINDAN KARŞILANMASI

Kas 20, 2018 Haberler

Araçtaki Değer Kaybını Trafik Sigortası Karşılamak Zorundadır.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının “sigortanın kapsamı” başlıklı A.1.maddesi uyarınca, sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder. Araçta meydana gelen hasar bedeli gibi bu hasardan kaynaklanan DEĞER KAYBI ZARARI ZMSS teminatı kapsamındadır

(Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (ZMSS) A.1) (YHGK 04.11.2009 T. 2009/16-428 E. 2009/483 K.) YARGITAY  17.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2014 / 5205  KARAR NO: 2014 / 7062  KARAR TARİHİ: 06.05.2014