27.03.20218 TARİHİNDEN SONRA İKALE SÖZLEŞMESİ BEDELİNDEN KESİLEN GELİR VERGİSİNİN İADE ALINMASI

27.03.2018 Tarihinden Sonra İkale Sözleşmesi Bedelinden Kesilen Gelir Vergisinin İade Alınması 

27.03.2018 tarihinde yapılan yeni yasal düzenleme ile ikale sözleşmesi imzalayanlardan kesilen vergi oranlarında değişiklikler yapılmıştır. 

Buna göre, gelir vergisi hesaplanırken kıdem tazminatı ve ikale gibi ödemelere ait istisnalar yanlış hesaplanmaktadır. 

İkale gibi ödemeler karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlardır. Veya iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatlarıdır. 

Ancak, buna rağmen haksız uygulama genellikle kıdem tazminatı tavanının altında brüt maaş alanlarda devam etmektedir. 

Örneğin, bir firmada 5 yıl süreyle çalıştıktan sonra İkale Sözleşmesi ile 10 Ekim 2021  tarihinde işten ayrılan ancak son brüt maaşı 4.000 TL olan bir işçi işverenle ikale sözleşmesi imzalayarak işten ayrılmış olsun. Bu ikale sözleşmesinde son brüt maaşı 4.000 TL üzerinden 19.682,19 TL kıdem tazminatı olsun. 15.000 TL  de iş güvencesi tazminatı olsun. Toplam 34.682,19 TL ödeme yapılacağı kararlaştırılmış olsun. İşçinin gelir vergi dilimi de % 27 olsun. İkale Bedelinden Kesilen Vergi 4.050,00 TL vergi haksız kesinti kapsamında iade alınabilecektir. 

Örneğin, bir firmada 10 yıl süreyle çalıştıktan sonra İkale Sözleşmesi ile 10 Ekim 2021  tarihinde işten ayrılan ancak son brüt maaşı 5.000 TL olan bir işçi işverenle ikale sözleşmesi imzalayarak işten ayrılmış olsun. Bu ikale sözleşmesinde son brüt maaşı 5.000 TL üzerinden 49.630,14 TL kıdem tazminatı olsun. 30.000 TL de iş güvencesi tazminatı olsun. Toplam 79.630,15 TL ödeme yapılacağı kararlaştırılmış olsun. İşçinin gelir vergi dilimi de % 27 olsun. İkale Bedelinden Kesilen Vergi 8.100,00 TL vergi haksız kesinti kapsamında iade alınabilecektir.

Bu nedenle, bu şekil ve nitelikte olan işçilere yapılan ödemeler ve yardımlardan kesilen gelir vergisi iadesini dava yoluyla geri alma imkanı bulunmaktadır.

Daha önce alındığı gibi, 27.03.2018 tarihinden sonra da ikale sözleşmesi bedelinden haksız gelir vergisi kesilmiş olabilir ve bu dava yoluyla geri alınabilir. 

Vergi Davaları
Vergi Davaları