Archives : Mayıs-2021

İş kazasından kaynaklanan sürekli iş göremezlik nedeniyle görülecek maddi tazminat davalarında, iş kazasına uğrayan işçinin maddi tazminatının hesabı noktasında bakiye ömür tablosu olarak TRH 2010 tablosunu esas alınarak iş kazasına uğrayan işçinin bakiye ömrü belirlenecektir. Böylece bu karara kadar uygulanan  “PMF 1931” tablosu uygulanması terk edilmiş, “TRH 2010” tablosu uygulanmasına karar veril..

Read more

Yurt dışında çalışan işçiye fazla mesai ödememek için ödenmiş olan maaşa göre sonradan bordro düzenleyerek bu bordrolarda fazla mesai ücretlerinin gösterilmesi halinde işçinin gerçek maaşı tespit edilir ve fazla mesai alacakları ayrıca he..

Read more

Sırf fazla mesai ücreti ödememek için işçinin imzasını içermeyen aylık ücret bordrolarında saat ücreti ile temel ücret hesabı dışında fazla çalışma, hafta tatili ile bayram genel tatil ücreti gibi tahakkuklara yer verilerek maaş ödenmesi halinde işçinin gerçek maaşı “ücret araştırması yöntemiyle” tespit edilir ve fazla mesai alacakları bu ücretin haricinde he..

Read more

Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. İş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinde..

Read more

Bir işçinin yurt içinde yaptığı iş bakımından yurt dışında aynı işi yaparken aldığı ücret ile aynı yada o ücretten daha fazla miktarda ücret alabileceğinin kabulü hayatın olağan akışına ayk..

Read more

Yurt dışında çalışan işçinin yurtdışı çalışması bakımından fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil alacakları yurtdışı giriş çıkış kayıtları esas alınarak hesaplanır. Yurt dışında çalışan işçinin Türkiye’de bulunduğu sıradaki fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil alacakları he..

Read more