Ay: Mart 2021

Düzeltme-şikayete Konu Olabilecek Hususlar Sadece “Vergi, Resim Ve Harç”lar Olarak Düzenlenmiş Olup, “Ve Benzeri Mali Yükümlülükler” Düzeltme-şikayete Konu Yapılamaz.

Düzeltme-şikayete konu olabilecek hususların sadece “vergi, resim ve harç” olarak düzenlenmiş olup, “ve benzeri mali yükümlülükler” Düzeltme-şikayete alınmadığından, iadesi istenen yeni yapı ve tadilat inşaat ücretlerinin “vergi ve benzeri mali yükümlülük” olması nedeniyle düzeltme-şikayet kapsamında değerlendirilemez

Vergi Usul Kanunu

Vergi Usul Kanunu Alıntı Tarihi:15.03.2021 3475 VERGİ USUL KANUNU Kanun Numarası : 213 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 10/1/1961 Sayı : 10703 11/1/1961 10704 12/1/1961 10705 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1037  Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için