Düzeltme-şikayete Konu Olabilecek Hususlar Sadece “Vergi, Resim Ve Harç”lar Olarak Düzenlenmiş Olup, “Ve Benzeri Mali Yükümlülükler” Düzeltme-şikayete Konu Yapılamaz.

Düzeltme-şikayete konu olabilecek hususların sadece “vergi, resim ve harç” olarak düzenlenmiş olup, “ve benzeri mali yükümlülükler” Düzeltme-şikayete alınmadığından, iadesi istenen yeni yapı ve tadilat inşaat ücretlerinin “vergi ve benzeri mali yükümlülük” olması nedeniyle düzeltme-şikayet kapsamında değerlendirilemez