Archives : Nisan-2020

Türkiye bağlantılı şirketler vasıtası ile İşkur onayından geçmeden turist vizesi ile çalıştırmak üzere yurtdışında istihdam edilen işçiler için iş hukukunun emredicilik yönü ve işçinin korunması ilkesi uyarınca yabancılık unsuru taşıyan bu tür uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uy..

Read more

YARGITAY9. Hukuk Dairesi T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO: 2019/3694KARAR NO: 2019/13040 DAVA: Davacı vekili, arabuluculuk tutanağının geçersizliği sebebiyle kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık ücretli izin alacağının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. ..

Read more