Gün: 7 Kasım 2019

Kamulaştırma işlemi usulüne uygun tebligatla başlar, usulüne uygun tebligat yapılmamışsa 30 günlük hak düşürücü süre başlamaz, dava açılabilir, usulüne uygun tebligat yapılmışsa dava 30 günlük hak düşürücü sürede açılmadığı için davanın reddine karar verilir.

Kamulaştırma işlemi usulüne uygun tebligatla başlar, usulüne uygun tebligat yapılmamışsa 30 günlük hak düşürücü süre başlamaz, dava açılabilir, usulüne uygun tebligat yapılmışsa 30 günlük hak düşürücü sürede açılmadığı için davanın reddine karar verilir.

Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklanan Tazminat Davası Süreci

Dava dilekçesi mahkemeye verildikten sonra Mahkeme, Dava dilekçesinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 119.maddesi anlamında bir eksiklik bulunmadığını inceler, eksiklik bulunmazsa dilekçenin kabulüne karar verir. Dava Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklanan Tazminat davası olarak açıldığı için, Kamulaştırma Kanunu’nun 37. maddesindeki “Bu Kanunundan doğan tüm anlaşmazlıkların adli yargıda çözümlenmesi gerekenleri, gayrimenkulün bulunduğu

Kamulaştırma İşlemin Gayrimenkul Sahibi İçin Noter Vasıtasıyla Başlar, Tebligat Yapılmadan Gayrimenkulün Kamulaştırmasız El Atan İdare Adına Tescil Edilmesinin Maliklerin Dava Açma Hakkını Ortadan Kaldırmaz.

Kamulaştırma İşlemin Gayrimenkul Sahibi İçin Noter Vasıtasıyla Başlar, Tebligat Yapılmadan Gayrimenkulün Kamulaştırmasız El Atan İdare Adına Tescil Edilmesinin Maliklerin Bedel Davası Açma Hakkını Ortadan Kaldırmaz.