Ay: Ekim 2019

Kamulaştırma Kanunun 11. Maddesi Hakkında Anayasa Mahkemesi İptal Kararı

R.Gazete No: 30774 R.G. Tarihi: 14.5.2019 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2018/156 Karar Sayısı: 2019/22 Karar Tarihi: 10/4/2019 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURANLAR: Tarsus 1. Asliye Hukuk Mahkemesi(E.2018/156) Afyonkarahİsar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi(E.2018/157) Van 1. Asliye Hukuk Mahkemesi(E.2018/158) İTİRAZLARIN KONUSU: 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 24/4/2001

Kamulaştırmasız El Atmada Usulsüz Tebligat

YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ E. 2017/23193 K. 2019/1536 T. 7.2.2019ÖZET : Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Yapılan incelemede; dava konusu taşınmazın kamulaştırılmasına ilişkin tebligatların tümünün aynı adrese çıkartıldığı, kamulaştırma tarihindeki maliklerden birine çıkartılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, diğerine çıkartılan tebligatların ise kime tebliğ edildiği anlaşılamadığından

Dava Açıldıktan Sonra İşçinin Vefatı Nedeniyle Davanın Akıbeti

İş Kazasından dava açıldıktan sonra davacı işçi vefat ederse ölümle vekaletname ilişkisi sona erer, ancak davaya mirasçılardan vekaletname alınarak ve mirasçılar davaya dahil edilerek karar verilir.  YARGITAY  21. HUKUK DAİRESİ E. 2015/20127 K. 2015/21189 T. 26.11.2015 DAVA : Davacı, davalılardan işverene ait işyerinde çalışırken geçirmiş olduğu kazanın iş kazası olduğunun tespitine karar