Archives : Eylül-2019

YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2017/16451 K. 2018/1291 T. 24.1.2018 Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacıya davaya konu alacaklar ile ilgili ödeme yapılıp yapılmadığı ve davacının önceki dönem çalışmalarının kıdem tazminatına esas sürenin tespitinde nazara alınıp alınmayacağı noktasında toplanmaktadır. Davacı tarafından imzalanan ibranamenin dosya içeriğine göre fazla çalışma alacağı yönünden geçersiz olduğu, kıdem tazminatı bakımından ise miktar ..

Read more