Ay: Eylül 2015

Bayramda Çalışan İşçinin Maaşı

Resmi ve dini bayram günlerinde çalışma karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam ödenir. Bu ücretli izindir. Ancak, tatil yapılmayarak çalışıldığında ise, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücret daha ödenir. Örneğin; günlüğü 50 TL olan bir işçi bayramda çalıştırılmış ise o gün için %100 zamlı olarak 100 TL ödenmelidir.

Devamsızlıkta İşveren Her Zaman İşten Çıkartamaz

İşçinin işe devamsızlığı, her durumda işverene haklı fesih imkanı vermez. Devamsızlığın haklı bir nedene dayanması halinde, işverenin tazminatsız fesih imkanı bulunmamaktadır. İşçinin hastalığı, aile fertlerinden birinin ya da yakınlarının ölümü veya hastalığı, işçinin tanıklık ve bilirkişilik yapması, özel sağlık kuruluşlarından rapor alması gibi haller, işe devamsızlığı haklı kılan nedenlerdir. Avukat