01.01.2016 - 27.03.2018 Tarihleri Arasında #İkale Bedelinden Kesilen Vergi Yıllık % 22 #Tecil #Faiziyle birlikte Nasıl Geri Alınır?  • Can Hukuk Bürosu

01.01.2016 – 27.03.2018 Tarihleri Arasında #İkale Bedelinden Kesilen Vergi Yıllık % 22 #Tecil #Faiziyle birlikte Nasıl Geri Alınır? 

Tem 8, 2021 Haberler, Vergi Hukuku

01.01.2016 – 27.03.2018 Tarihleri Arasında #İkale Bedelinden Kesilen Vergi Yıllık % 22 #Tecil #Faiziyle birlikte Nasıl Geri Alınır? 

 

“Örneğin, 2016 Ocak ayında #ikale anlaşması ile işten çıkarılan bir işçi vergi dairesine başvurduğunda sadece 20.000 TL gelir vergisi iadesi alabilecekken, dava yoluna başvurduğunda 20.000 TL + 16.800 TL tecil faizi = 36.800 TL vergi iadesi alabilecektir.”

 

İkale anlaşması, işveren ile işçinin belli bir bedel karşılığında karşılıklı yazılı anlaşarak iş sözleşmesinin sona erdirmesidir. Ancak, uygulamada çoğu kez işveren işe iade davası ile uğraşmamak için çoğunlukla ikale anlaşması yaparak işçiyi işten çıkarmaktadır.

 

01.01.2016 – 27.03.2018 tarihleri arasında bütün #İşverenler, işçiyi #ikale anlaşması ile işten çıkardığında, #ikale #bedellerinden vergi dilimine göre, %15, %20, %27, %35 arasında #Gelir #Vergisi #Kesintisi yaptı. Yapılan bu kesintiler yasal zorunluluk gereği işveren tarafından vergi dairelerine yatırıldı.

 

Bu arada 27.03.2018 tarihinde Kanun değişti ve bu tarihe kadar yapılan kesintiler için işçiye kesilen verginin iadesi için vergi dairesine müracaat hakkı tanındı. Bu müracaat sonucunda hiç tecil faizi ödenmeden iade yapılmaktadır.

 

Halbuki, tecil #faizi oranı; 

  • 06.09.2018 tarihinden itibaren % 22, 
  • 25.10.2019 tarihinden itibaren % 19 ve 
  • 30.12.2019 tarihinden itibaren de % 15’dir.

 

Ancak, mahkeme yolu tercih edilirse Mahkeme kararı sonucunda #Vergi #Dairesi yapılan kesintiyi tecil faiziyle birlikte iade etmek zorundadır.

 

Bu anlamda 2016 yapılan kesintinin bir o kadar da faiziyle tahsili mümkün.

 

“Örneğin, 2016 Ocak ayında #ikale anlaşması ile işten çıkarılan bir işçi vergi dairesine başvurduğunda sadece 20.000 TL gelir vergisi iadesi alabilecekken, dava yoluna başvurduğunda 20.000 TL + 16.800 TL tecil faizi = 36.800 TL vergi iadesi alabilecektir. Dava yoluna gitmeyen 16.800 TL tecil faizini alamayacaktır”

 

#Tecil faiziyle birlikte iade talepli davayı 01.01.2016 – 27.03.2018 tarihleri arasında, İş Kanununa tabi olarak çalışırken,  #ikale anlaşması ile işten çıkarılan tüm işçiler açabilmektedir.

 

Av. Ahmet Can 

Mail: ahmetcan@ahmetcan.av.tr