Özel Okul Öğretmenlerinin İş Sözleşmesinin Belirli Süreli Olduğu Gerekçesiyle Kıdem Tazminatı Ödenmemesi Haksız Ve Hukuka Aykırıdır.

Posted on 17 Haziran 2019Categories HaberlerTags , , , , ,

Özel öğretim kurumları, 08.06.1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununu yürürlükten kaldıran 08.02.2007 tarih ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile düzenlenmektedir. 5580 sayılı Kanunun 9.maddesi uyarınca özel öğretim kurumlarında çalışan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler ile kurucu veya kurucu temsilcisi arasında yapılacak iş sözleşmelerinin en az bir takvim yılı süreli ve yazılı olması gerekmektedir. Halen yürürlükte olan ve kıdem tazminatını düzenleyen 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14.maddesinde “Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin…” cümlesi ile … Continue reading “Özel Okul Öğretmenlerinin İş Sözleşmesinin Belirli Süreli Olduğu Gerekçesiyle Kıdem Tazminatı Ödenmemesi Haksız Ve Hukuka Aykırıdır.”

Özel Öğretim Kurumları Personeli İle Yapılan Sözleşmenin Belirli Süreli İş Sözleşmesi Olduğu Hakkında Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu 2017/1 E., 2018/2 K. 23.02.2018 Tarihli Kararı

Posted on 17 Haziran 2019Categories HaberlerTags , ,

İşe iade talebine ilişkin davada, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile eğitim ve öğretimin, öğrenciler bakımından kesintisiz devam etmesi amaçlandığından, “en az bir takvim yılı süreli” sözleşme imzalanmasını öngören 5580 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesi, diğer maddelerle birlikte değerlendirildiğinde özel öğretim kurumları personeli ile yapılan sözleşmenin belirli süreli iş sözleşmesi olduğu sonucuna varılmıştır. KARAR : I. GİRİŞ A. İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KONUSUNDAKİ BAŞVURU Av. O.Ö. 22.06.2015 tarihli dilekçesinde Özel Öğretim Kurumlan Kanunu’na tabi olarak süreli sözleşme ile çalışan öğretmenler ile birden … Continue reading “Özel Öğretim Kurumları Personeli İle Yapılan Sözleşmenin Belirli Süreli İş Sözleşmesi Olduğu Hakkında Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu 2017/1 E., 2018/2 K. 23.02.2018 Tarihli Kararı”