Riskli Yapı Olduğu Tapu Kaydına Şerh Verilen Gayrimenkulde Tapu Harcı Muafiyeti

Posted on 16 Eylül 202017 Eylül 2020Categories HaberlerTags , , , , , , , ,   Leave a comment on Riskli Yapı Olduğu Tapu Kaydına Şerh Verilen Gayrimenkulde Tapu Harcı Muafiyeti

Riskli yapı olduğu tapu kaydına şerh verilen gayrimenkul üzerine inşa edilen taşınmazdaki müteahhide ait olan dairenin ilk kez tüketiciye satışı işleminden doğan tapu harcı vergiden muaftır.

Riskli yapı olduğu tapu kaydına şerh verilen gayrimenkul üzerine inşa edilen taşınmazdaki müteahhide ait olan dairenin ilk kez tüketiciye satışı işleminden doğan tapu harcı vergiden muaftır.

Erken Emeklilik İçin 1 Günlük Hizmet Tespit Davası’nda işverenin davalı olarak gösterilme zorunluluğunun bulunmamaktadır.

Posted on 15 Eylül 202015 Eylül 2020Categories GenelTags , ,   Leave a comment on Erken Emeklilik İçin 1 Günlük Hizmet Tespit Davası’nda işverenin davalı olarak gösterilme zorunluluğunun bulunmamaktadır.

Erken Emeklilik İçin 1 Günlük Hizmet Tespit Davası’nda işverenin davalı olarak gösterilme zorunluluğunun bulunmamaktadır. Bu dava, bütün SGK Başkanlığı merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinde açılabilir.

Erken Emeklilik İçin 1 Günlük Hizmet Tespit Davası’nda işverenin davalı olarak gösterilme zorunluluğunun bulunmamaktadır. Bu dava, bütün SGK Başkanlığı merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinde açılabilir.

Yurtdışında yabancı para üzerinden ücret alan işçiler yönünden talep olması halinde kıdem tazminatının yabancı para cinsinden hesaplanmasına yasal engel yoktur.

Posted on 2 Eylül 20202 Eylül 2020Categories HaberlerTags , , , , , ,   Leave a comment on Yurtdışında yabancı para üzerinden ücret alan işçiler yönünden talep olması halinde kıdem tazminatının yabancı para cinsinden hesaplanmasına yasal engel yoktur.

Yurtdışında yabancı para üzerinden ücret alan işçiler yönünden talep olması halinde kıdem tazminatının yabancı para cinsinden hesaplanmasına yasal engel yoktur.

Yurtdışında yabancı para üzerinden ücret alan işçiler yönünden talep olması halinde kıdem tazminatının yabancı para cinsinden hesaplanmasına yasal engel yoktur.

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan bir projeden ev alan da satan da tapu harcı ödemek zorunda değildir.

Posted on 1 Eylül 20201 Eylül 2020Categories HaberlerTags , ,   Leave a comment on Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan bir projeden ev alan da satan da tapu harcı ödemek zorunda değildir.

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan bir projeden ev alan da satan da tapu harcı ödemek zorunda değildir.

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan bir projeden ev alan da satan da tapu harcı ödemek zorunda değildir.

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Yıkılarak İnşa Edilen Yeni Bir Dairenin Devrinden Kaynaklanan Ve İşlem Sırasında Alıcı Ya Da Satıcıdan Tahsil Edilen Tapu Harcının İadesi Gerekmektedir.

Posted on 29 Ağustos 202029 Ağustos 2020Categories HaberlerTags , , , , , ,   Leave a comment on Kentsel Dönüşüm Kapsamında Yıkılarak İnşa Edilen Yeni Bir Dairenin Devrinden Kaynaklanan Ve İşlem Sırasında Alıcı Ya Da Satıcıdan Tahsil Edilen Tapu Harcının İadesi Gerekmektedir.

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Yıkılarak İnşa Edilen Yeni Bir Dairenin Devrinden Kaynaklanan Ve İşlem Sırasında Alıcı Ya Da Satıcıdan Tahsil Edilen Tapu Harcının İadesi Gerekmektedir

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Yıkılarak İnşa Edilen Yeni Bir Dairenin Devrinden Kaynaklanan Ve İşlem Sırasında Alıcı Ya Da Satıcıdan Tahsil Edilen Tapu Harcının İadesi Gerekmektedir

Türkiye bağlantılı şirketler vasıtası ile İşkur onayından geçmeden turist vizesi ile çalıştırmak üzere yurtdışında istihdam edilen işçiler için iş hukukunun emredicilik yönü ve işçinin korunması ilkesi uyarınca yabancılık unsuru taşıyan bu tür uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanır.

Posted on 21 Nisan 202021 Nisan 2020Categories HaberlerTags , , , , ,   Leave a comment on Türkiye bağlantılı şirketler vasıtası ile İşkur onayından geçmeden turist vizesi ile çalıştırmak üzere yurtdışında istihdam edilen işçiler için iş hukukunun emredicilik yönü ve işçinin korunması ilkesi uyarınca yabancılık unsuru taşıyan bu tür uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanır.

Türkiye bağlantılı şirketler vasıtası ile İşkur onayından geçmeden turist vizesi ile çalıştırmak üzere yurtdışında istihdam edilen işçiler için iş hukukunun emredicilik yönü ve işçinin korunması ilkesi uyarınca yabancılık unsuru taşıyan bu tür uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanır.

Türkiye bağlantılı şirketler vasıtası ile İşkur onayından geçmeden turist vizesi ile çalıştırmak üzere yurtdışında istihdam edilen işçiler için iş hukukunun emredicilik yönü ve işçinin korunması ilkesi uyarınca yabancılık unsuru taşıyan bu tür uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanır.

Bir işçinin yurt içinde ve yurt dışında aynı işi yaparken aldığı ücretin eşit olabileceğinin kabulü hayatın olağan akışına aykırıdır.

Posted on 21 Nisan 202021 Nisan 2020Categories GenelTags , , ,   Leave a comment on Bir işçinin yurt içinde ve yurt dışında aynı işi yaparken aldığı ücretin eşit olabileceğinin kabulü hayatın olağan akışına aykırıdır.

Bir işçinin yurt içinde ve yurt dışında aynı işi yaparken aldığı ücretin eşit olabileceğinin kabulü hayatın olağan akışına aykırıdır.

Bir işçinin yurt içinde ve yurt dışında aynı işi yaparken aldığı ücretin eşit olabileceğinin kabulü hayatın olağan akışına aykırıdır.

Yurtdışında İstihdam Edilen İşçinin İşyerinde Geçirdiği Kaza İş Kazasıdır.

Posted on 21 Nisan 202021 Nisan 2020Categories GenelTags   Leave a comment on Yurtdışında İstihdam Edilen İşçinin İşyerinde Geçirdiği Kaza İş Kazasıdır.

Yurtdışında İstihdam Edilen İşçinin İşyerinde Geçirdiği Kaza İş Kazasıdır.

Yurtdışında İstihdam Edilen İşçinin İşyerinde Geçirdiği Kaza İş Kazasıdır.

Sözde Arabuluculuk Yapılması Geçersizdir

Posted on 19 Nisan 202019 Nisan 2020Categories GenelTags   Leave a comment on Sözde Arabuluculuk Yapılması Geçersizdir

YARGITAY9. Hukuk Dairesi T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO: 2019/3694KARAR NO: 2019/13040 DAVA: Davacı vekili, arabuluculuk tutanağının geçersizliği sebebiyle kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık ücretli izin alacağının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.İlk Derece Mahkemesinin red kararına karşı davacı avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur.Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi davacı avukatının istinaf … Continue reading “Sözde Arabuluculuk Yapılması Geçersizdir”

İş Kazasında Kaçınılmazlık Etkili Olduğu Durumlarda, Hakim Tarafından 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 51. Maddesi Çerçevesinde Tazminat Belirlenirken Hakkaniyet İlkeleri Gözetilerek İşverenin % 60, İşçinin İse % 40 Kusurlu Olduğuna Karar Verir.

Posted on 27 Mart 20201 Eylül 2020Categories GenelTags , ,

İş Kazasında Kaçınılmazlık Etkili Olduğu Durumlarda, Hakim Tarafından 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 51. Maddesi Çerçevesinde Tazminat Belirlenirken Hakkaniyet İlkeleri Gözetilerek İşverenin % 60, İşçinin İse % 40 Kusurlu Olduğuna Karar Verir.

İş Kazasında Kaçınılmazlık Etkili Olduğu Durumlarda, Hakim Tarafından 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 51. Maddesi Çerçevesinde Tazminat Belirlenirken Hakkaniyet İlkeleri Gözetilerek İşverenin % 60, İşçinin İse % 40 Kusurlu Olduğuna Karar Verir.